Siyaset Suyu Uyutmuş: Kâr Değil, Yaşam İçin Su!

Akgün İlhan

1990’lardan itibaren “Dünya Su Krizi”ni daha çok duyar olduk. Aynı yıllarda, menşei ABD, Fransa, İspanya ve İngiltere vb. ülkeler olan bir kaç su şirketi dünya su piyasasına açılmaya başladı. Zira bu bir kaç “su devi”, kendi ülkelerindeki suyu işleterek çok büyük kazanç sağladılar. Bu muazzam sermaye birikimi onları başka ülkelerin su kaynaklarına yöneltti. Böylece yerel olan su yönetimi, hızla küreselleşti. Aynı şekilde su da küresel pazarın bir nesnesi haline geldi.

Dünya Su Konseyi bu küresel dönüşümü yönetmek üzere Fransa’nın ikinci büyük şehri Marsilya’da kuruldu (1996). Konsey’e göre dünya su krizinin nedenleri şöyle: a) gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek nüfus artışı, b) suyun maliyetinin altında fiyatlandırılmasına bağlı olarak artan su israfı ve c) kamunun suyu yönetmedeki beceriksizliği. Yine Konsey’e göre teknolojik ve finansal birikime sahip şirketler, suyu etkin ve sürdürülebilir bir biçimde yönetecektir. Konsey, bu ideolojisini yaymak maksadıyla dünyanın farklı yerlerinde altı “Dünya Su Forumu” düzenledi. Bu forumların ilkinde ne konuşulduysa, sonuncusunda da o konuşuldu desek abartı olmaz. Forumların hepsinde “suyun ticarileştirilmesi ve özelleştirmesi ne hızda gidiyor?”, “bu sürecin önündeki engeller nelerdir?” ve “bunlarla nasıl başa çıkılır?” gibi sorulara cevap aranıyor.

[Read more…]