Damokrasinin gölgesinde

imagesOkuduğunuz başlıkta herhangi bir yazım yanlışı yok. Yanlış olan, yaşam kaynağı sularımızın her geçen gün artan sayıda baraj ve Hidro Elektrik Santral (HES) tarafından kelepçelenip boğuluyor oluşu. Ne de olsa Türkiye’nin 2013 hedefleri arasında hidrolik potansiyelin yüzde yüz kullanımı var. Böyle bir hedef gerçekleşirse akan su diye birşey kalmayacak. [Read more…]

“Akkuyu Antalya Kıyılarını Radyasyonla Doldurur”

Kaynak: Bianet/22 Ekim 2012

Antalya Nükleer Karşıtı Platform nükleer santrallere karşı yeni bir kampanya başlattığını duyurdu.

Platform Sözcüsü Hediye Gündüz Akdeniz çevresindeki hiçbir ülkede Akdeniz’e zarar verecek nükleer santral bulunmadığını hatırlatarak Akkuyu nükleer santraline yönelik tüm itirazlara rağmen zemin sağlamlaştırma işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Platform üyelerinin “Akdeniz’i seviyoruz, nükleere vermiyoruz” sloganıyla başlattıkları kampanya çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın‘la bir araya geldiği toplantıda konuşan Gündüz Akkuyu santralinin etkilerinden söz etti.

Antalya sınırına 180 kilometre mesafeye kurulacak olan Akkuyu nükleer santralinden Akdeniz’in kıyılarının, deniz canlılarının, tarımsal üretimin, kıyıdaki yerleşim yerlerinin ve turizmin büyük zarar göreceğini söyledi.

Gündüz Akkuyu nükleer santrali kurulduğu takdirde, soğutma için yaklaşık 700 bin ton su gerekeceğini, bu yıl Akdeniz deniz suyu sıcaklığının 32 dereceye kadar çıktığını, deniz suyu ısındıkça soğutma suyu gereksiniminin artacağını, bunun da deniz ekosistemini derinden etkileyeceğini anlattı.

Gündüz Akdeniz’in deniz akıntısına ve kıyılarda doğacak tehlikeye dikkat çekti.

“Akdeniz’in deniz akıntısı Mersin’den Antalya’ya doğrudur. Dolayısıyla Antalya kıyıları radyasyonlu deniz suyuyla dolacaktır. Bu ise Akdeniz’in foklarını, yunuslarını, kılıç balıklarını ve denize giren insanları radyasyona bulayacaktır.” (YY)

Türkiye’de Barajlar ve Siyaset: Suyu İstismar Etmek, Çatışmayı Tırmandırmak

Joost Jongerden1

Bir ‘NATO çatışma senaryosu’na göre, 2010 yılında Irak ve Suriye Türkiye’yi işgal edecek. Bu işgal, Irak ve Suriye’de üç senedir süren ve Türkiye’nin su siyaseti ile bölgedeki istikrarsız politik durumdan kaynaklı olan bir kuraklığın üstüne gelecek. 1 Uppsala Modeli BM senaryosuna göre ise, bu esnada Türkiye ve Irak, Irak’tan gelen yasadışı bir örgütün Türkiye’nin barajlarından birini -başarısızlıkla sonuçlanan- havaya uçurma girişiminden sonra, savaşın eşiğine gelecek. Irak saldırıyı lanetleyecek; fakat Türkiye’yi ülkenin suya erişimini engellemekle suçlayacak. Türkiye ise Irak hükümetini saldırı ile suçlayıp sorumluların tutuklanmasını isteyecek ve eğer Irak taleplere uymayacak olursa, su kaynaklarını tamamen kesme tehdidini savuracak. Silahlar seferber edilecek ve savaş ufukta belirecek. 2 [Read more…]