فروش فلامینگوهای بی خانمان دریاچه ارومیه

فلامینگو های بی خانمان دریاچه اورمیه در بازار فریدون کنار حراج خورده اند . هر فلامینگو 5 هزار تومان … این فلامینگو ها به دلیل خشک شدن دریاچه اورمیه دیگر به خانه همیشگی خود نمی آیند و آواره تالابهای مختلف منطقه شده اند . این چنین با آنان رفتار می شود …

تازه ها

فروش فلامینگوهای بی خانمان دریاچه ارومیه

فلامینگو های بی خانمان دریاچه اورمیه در بازار فریدون کنار حراج خورده اند . هر فلامینگو 5 هزار تومان … این فلامینگو ها به دلیل خشک شدن دریاچه اورمیه دیگر به خانه همیشگی خود نمی آیند و آواره تالابهای مختلف منطقه شده اند . این چنین با آنان رفتار می شود …

کانی بل کوتاهترین رودخانه جهان

در دل رشته کوه های زاگروس و  در غرب ایران چشمه ای از دل کوه می جوشد که پیدایش آن به 60 میلیون سال قبل می رسد.این چشمه که در محل و زبان کردی به نام کانی بل معروف است نام خود را از خدای آب بابلیان باستان که بل نام داشته گرفته است.(بل در […]

فروش فلامینگوهای بی خانمان دریاچه ارومیه

فلامینگو های بی خانمان دریاچه اورمیه در بازار فریدون کنار حراج خورده اند . هر فلامینگو 5 هزار تومان … این فلامینگو ها به دلیل خشک شدن دریاچه اورمیه دیگر به خانه همیشگی خود نمی آیند و آواره تالابهای مختلف منطقه شده اند . این چنین با آنان رفتار می شود …

کانی بل کوتاهترین رودخانه جهان

در دل رشته کوه های زاگروس و  در غرب ایران چشمه ای از دل کوه می جوشد که پیدایش آن به 60 میلیون سال قبل می رسد.این چشمه که در محل و زبان کردی به نام کانی بل معروف است نام خود را از خدای آب بابلیان باستان که بل نام داشته گرفته است.(بل در […]